Archiwum

Monthly Archives: Maj 2012

Pojawiła się informacja i zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na 14. kongres SITM (Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval), który odbędzie się 22-27 lipca 2013 roku w Poznaniu.

Spośród pięciu zaplanowanych paneli, warto zwrócić uwagę na czwarty: Theory and practice at the dawn of the 21st century, w ramach którego organizatorzy chcieliby poruszyć tematy: critical theory, philology and new editorial ventures, relevancy of teaching medieval theater in the context of universities oraz electronic platforms.

Pełna informacja o planowanym wydarzeniu (w języku angielskim i francuskim) dostępna jest tutaj.

Otrzymałem dziś list od Jamesa Ginthera z rozszerzonymi informacjami odnoszącymi się do nowej wersji T-PEN 2.0. Pisałem o tym niedawno.

Za zgodą autora publikuję poniżej dodatkowe informacje, które dzisiaj otrzymałem.

***

On April 30, 2012, we published version 2.0 and it includes the following four new features:

1. Users can now upload their own image set for transcriptions.  These sets must be comprised of jpeg files and have to be zipped together.  This kind of project is automatically designated as private.  The manuscript shelf mark is not listed in T-PEN’s catalog and the project leader can add a maximum of  five additional users to the project.  The images are hosted on T-PEN under the terms of the Fair Use section of the US Millenium Copyright Act.  To upload your images, select the „Advanced’ tab on the landing page and follow the instructions.

2. T-PEN now fully supports crowd-sourcing projects.  These projects can be fully public (so both the project attributes and content can be modified by anyone) or have limited access.  These projects are listed under the „Public Projects” tab on the landing page.  Any project can be designated as public using the options in the Project Management page.  All projects that have been T-PEN use cases at the the Center for Digital Theology will be listed as public projects (content will be readable only).

3. T-PEN has been providing access to support tools for transcribers.  These tools are available on a split screen display. To date we have provided access to various language dictionaries, a dictionary of Latin abbreviations, and the Latin Vulgate Bible.  We know that soon many T-PEN users will want tools for transcribing manuscripts that are not pre-modern Latin.  To that end, T-PEN now permits users to identify a URL for a tool that a user may want to have displayed.  Under the „options” tab on project management, a user can add the name and the URL of the tool and that will be added to the buttons on the Transcription User Interface.   Please note: Users should be aware that this „i-frame” set up does provide full browser functionality.  If you are using a tool which requires authentication in advance (especially if it is via an institutional proxy), we recommend you establish the authentication first in that browser before loading that tool.   You can do this by loading the tool in anther tab and completing the authentication process (login, etc.).  When T-PEN is loaded in the same browser, but different tab, that authenticiation will persist.

4. The final feature is experimental: Glyph matching, a palegraphical analytical tool into T-PEN.  This tool will compare the page you have in the Transcription UI to other pages of that MS.  At present, this tool only compares to pages that are in T-PEN’s image cache, and so the entire manuscript will not be part of the comparison process.  As we develop this tool and increase the speed of the comparative work, full page to manuscript comparison will become available.  At present, T-PEN compares glyph to glyph.  Sometimes that will be individual letters, sometimes that will be ligatures or letters written very close together.  Matches are hightlighted in blue. If you click on them, you will see a list of the matches on other pages.  Clicking on any those thumbnail images will take you to the originating page so you can see that glyph in context.  It is our aim that this tool will facilitate analysis of changes in hand in a manuscript and eventually be way to build data sets that demonstrate common hands in two or more manuscripts.  The tool will be heavily developed over the Summer of 2012.

You can read about future updates to T-PEN, buy clicking on the „Updates” tab on T-PEN’s landing page.

Finally, if you haven’t taken the T-PEN survey before, we would be grateful if you did. You can complete the survey at this URL: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHhpNjRNVnhRWFNublFpUllQeUhjNlE6MQ#gid=0

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 września 2012. Termin nadsyłania abstraktów (300 słów) 28 czerwca 2012.

Podaję za stroną organizatorów:

Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages andthe Early Modern Period. A comparative perspective

The conference aims to bring together scholars whose work involves dealing with the proliferation of various intellectual traditions across political, linguistic and religious boundaries from late antiquity to the early modern times (4th – 17th c.). The coordinators of the research programme funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education invite graduate students and early-career researchers working in the field of intellectual history to join the research team at the conference in Warsaw. All participants are encouraged to present a close examination of a particular case of intercultural transmission and contribute to some more general conclusions concerning this phenomenon that can be observed in various historical periods and regions. The topics may cover (but are not limited to) translation movements, education and science, art theory and philosophy, religious as well as political contexts of intercultural transmission, etc.

Paper sessions will begin on Thursday, September 27, and continue through Saturday, September 29, with each 20-minutes paper followed by critical discussion. The working language of the conference is English.  The conference will take place in the Institute of History of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, which coorganises the conference together with the University of Warsaw

The proposals can be submitted with the use of the form available at the project’s website (www.intercultural.orient.uw.edu.pl) by 28th June 2012 including a 300-words abstract.

Authors whose proposals have been accepted for the conference will be asked to send extended abstracts of no more than 600 words with basic references (not included in the word limit) by 10th September 2012 to be published as the abstract book (which will be distributed to conference participants and made available on this site).

Contact to the conference secretary, Michał Rogalski: interculturaltranssmision [at] gmail [dot] com

Na blogu Historia i Media znajduje się informacja (i plik z programem do pobrania) o konferencji:

Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji:
narzędzia — dydaktyka — kompetencje absolwenta — cyfryzacja obiegu
naukowego

Mnie osobiście najbardziej zainteresowały propozycje Macieja Weryho (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jako przestrzeń otwartego obiegu informacji naukowej) oraz Mikołaja Sobocińskiego (Chciałabym i się boję… Polska edukacja w obliczu nowych technologii).

Mam nadzieję, że ktoś zamieści w sieci sprawozdanie/omówienie przedstawianych referatów.

Jakiś czas temu na Facebooku zawiązała się grupa Polscy Mediewiści.

W informacji o grupie czytamy:

„Grupa POLSCY MEDIEWIŚCI na Facebooku skupia osoby zajmujące się zawodowo historią średniowieczną (Polski i powszechnej). Grupa łączy nie tylko mediewistów – historyków, ale także historyków sztuki, archeologów, muzykologów, bibliotekoznawców, filologów etc. Do grupy należą także studenci ostatnich lat studiów.
Jest to grupa zamknięta, będąca platforma informacyjną na temat konferencji, wydarzeń, wykładów lub też nowych publikacji z zakresu mediewistyki.
Każdy członek grupy ma możliwość zaproszenia do niej swoich znajomych.

Uczestników grupy prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
1) nie omawiamy spraw politycznych, nie komentujemy i nie dyskutujemy na tematy polityczne;
2) nie jesteśmy złośliwi i niegrzeczni wobec kogokolwiek
3) nie rozpowszechniamy spamu

Administratorami grupy są historycy – pracownicy Instytutów Historii/Historycznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego (dr Andrzej Marzec), Uniwersytetu Śląskiego (dr Bożena Czwojdrak), Uniwersytetu Warszawskiego (dr Piotr Węcowski) i Uniwersytetu w Białymstoku (dr Piotr Guzowski) oraz historyk sztuki (dr hab. Andrzej Betlej – z IHS UJ).”

Obecnie grupa liczy 117 członków.

Jeśli masz konto na Facebooku, zajmujesz się zawodowo badaniami nad średniowieczem i chciał(a)byś dołączyć – należy skontaktować się z którąś z wymienionych powyżej osób.

Dziś chciałbym przybliżyć narzędzie do transkrypcji tekstów ze zdigitalizowanych rękopisów, które dostępne są, jak można przeczytać w informacjach zawartych na profilu projektu na Facebooku, w repozytoriach bibliotek z całego niemal świata.

T-PEN (Transcription for Paleographical and Editorial Notation) został stworzony w Center for Digital Theology na Uniwersytecie w Saint Louis. Kierownikiem projektu jest James Ginther (na academia.edu można się zapoznać z jego kilkoma artykułami). Drugą aktywną osobą w projekcie (widoczną m.in. na Twitterze) jest Alison Tara Walker. Ona również posiada profil na academii.
Do głównych zadaniach Centrum Cyfrowej Teologii (bo tak chyba należy przetłumaczyć nazwę tego instytutu) należy opracowanie narzędzi do badań teologicznych oraz nauczania tejże. Obok T-PEN-a grupa z St. Louis postawiła sobie za zadanie także archiwizowanie średniowiecznych artefaktów, mających szczególne znaczenie religijne oraz teologiczne. Dotychczasowe projekty obejmowały tworzenie baz średniowiecznych tekstów (także zintegrowanych z ilustracjami) oraz modele (3DRT) średniowiecznych kościołów.
Na youtube oraz na powitalnej stronie projektu dostępne są dwa kilkunastominutowe wprowadzające filmy. Ich obejrzenie umożliwia zapoznanie się z podstawowymi funkcjami T-PEN.
Na jednym z nich narzędzie prezentuje James Ginther. Na drugim zaś Alison Tara Walker.

[Na kanale tpentool na youtube obecnie filmów znajduje się więcej.]

James Ginther jest człowiekiem bardzo sympatycznym. Chętnie też odpowiada na wszelkie pytania odnośnie projektu. Nurtowała mnie kwestia specjalnych znaków. Jak można zobaczyć na filmie, teoretycznie dostępna jest niewielka ilość liter – w dodatku przydatnej do transkrypcji tekstów staroangielskich. Zapytałem zatem,czy w przyszłości planowane jest poszerzenie tej funkcji o inne czcionki, przydatne w transkrypcji tekstów słowiańskich, greckich, skandynawskich itd.
Oto odpowiedź, jaką otrzymałem:

„Right now, we cover anything in Unicode-8, so all of the above are covered.  This can happen in two ways.  (1) if the user selects their keyboard language, T-PEN accepts that input and stores it as unicode. (2) if they wish to have special characters available, then can create „buttons” for the transcription tool.  The first 10 are „hot key” assignments (CTRL+1 through 0), but all of them are available as a clickable button.”

Inną kwestią problematyczną dla użytkowników może być konieczność korzystania z tzw. prywatnych kolekcji, np, Parker Library. Dostęp do zdigitalizowanych rękopisów jest płatny w przypadku tej kolekcji. Jeśli użytkownik wybierze sobie w T-PEN rękopis z takiej kolekcji, wówczas pojawi się komunikat, że nie jest uprawniony do korzystania z niego. Tak było w moim przypadku. Należy wówczas skierować prośbę bezpośrednio do danej biblioteki. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, więc prośba o udostępnienie może być rozpatrzona pozytywnie. Przyznaję jednak, że, szczególnie  w przypadku dawnych materiałów, osobiście jestem za całkowicie wolnym dostępem i trochę mnie to mierzi. Jest to jednak rzecz, na którą TPEN-owcy nie mają żadnego wpływu.

Obecnie dostępnych jest ponad 3 tys. rękopisów i liczba ta wciąż rośnie. Zarejestrowanych jest na razie 230 użytkowników.

T-PEN obecny jest także na portalach społecznościowych. Oprócz wspomnianego powyżej Facebooka i kanału na youtube, można śledzić poczynania grupy także na Google+. Istnieje także osobny blog poświęcony temu narzędziu.

James Ginther poinformował mnie także, właśnie wpuszczono wersję T-PEN 2, która różni się nieco od starszej, z której ja korzystałem.

Po pierwsze, możliwe są prywatne ładowania własnych materiałów. Konieczna jest tylko umiejętność stworzenia pliku zip oraz przygotowania serii jpg-ów, które można samodzielnie „załadować” do T-PEN-a. Zostaną one automatycznie określone jako prywatne i nie będą dostępne dla innych użytkowników, a także nie pojawią się w katalogu T-PEN-a. Materiały mogą być przez właściciela danego konta udostępnione maksymalnie pięciu innym użytkownikom.

Po drugie, grupa pod przewodnictwem Jamesa Ginthera obecnie wspiera bardzo projekty crowd-sourcingowe, czy też, jak sam to podkreślił – publiczne.

Po trzecie, samodzielnie można także wyróżnić swoje własne dodatkowe narzędzie (słownik, bazę tekstów itp.), która będzie widoczna za transkrypcją tak, jak słownik abrewiacji (Capelli).

Po czwarte wreszcie, bardzo proste na razie narzędzie do sporządzania adnotacji będzie udoskonalane podczas nadchodzącego lata.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Jeśli jakaś biblioteka w Polsce byłaby zainteresowana udostępnieniem swojej zdigitalizowanej kolekcji w T-PEN, James Ginther prosi o kontakt.

%d blogerów lubi to: