Archiwum

Monthly Archives: Lipiec 2012

Ukazał się właśnie pierwszy, wiosenny (choć już lato) numer czasopisma poświęconego filologii cyfrowej, dostępnego wyłącznie on-line: Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures.

Czasopismo opublikowano na platformie Project MUSE.

Dostęp do czasopisma jest niestety płatny. Osoby „z zewnątrz” mogą się zapoznać z abstraktami artykułów (również w formacie pdf).

Teksty wstępne, prezentujące ideę przyświecającą twórcom tego periodyku, napisali Stephen G. Nichols oraz Nadia R. Altschul, oboje związani z John Hopkins University. Warto zaznaczyć, że to właśnie na tym uniwersytecie narodziła się idea czasopisma, które poruszać będzie problemy „filologii cyfrowej” z punktu widzenia mediewistyki.

Podobna problematykę porusza również Digital Humanities Quarterly, a także przede wszystkim Digital Medievalist: The Journal of the Digital Medievalist Community.

Wiele wskazuje na to, że o ile DM skupia się w znacznym stopniu na problemach technicznych (choć nie tylko), to DPh poruszać będzie, jak się zdaje, problematykę teoretyczno-metodologiczną. Jak czasopismo to będzie wyglądać w przyszłości, trudno oczywiście teraz wyrokować. Niewątpliwie jednak warto odnotować jego pojawienie się na rynku. Wydaje się bowiem, że jest ono kolejnym znakiem zmiany czasów i tendencji, oraz pokazuje kierunek, w którym w niedalekiej przyszłości być może będzie zmierzać mediewistyka (filologia) światowa.

%d blogerów lubi to: