Archiwum

Katalogi i inwentarze

ms_Colloquium_Leiden

Dowiedziałem się dopiero co o ciekawym blogowym projekcie Lisy Fagin Davis z Medieval Academy of America. Autorka bloga ma doświadczenie w pracy z rękopisami, sporządzaniem katalogów, a także jest autorką artykułów z zakresu kodykologii i mediewistyki. Jej profil widnieje także na academia.edu, choć nie jest chyba tam bardzo aktywnym użytkownikiem.

Blog Manuscript Road Trip wystartował, jak mi się wydaje, 1 września tego roku, jest zatem projektem bardzo świeżym. Jak pisze Autorka we wstępniaku, w związku z rosnącym zainteresowaniem w identyfikowaniu, klasyfikowaniu i katalogowaniu rękopisów średniowiecznych w USA, Lisa Fagin Davis wraz z  Melissą Conway postanowiły założyć blog poświęcony kolekcjom rękopisów w Stanach Zjednoczonych. Ich relacje opierają się na podróżach oraz korespondencji z poszczególnymi bibliotekarzami, które obie prowadziły od 1996 roku. W wirtualnej podróży, do której zaprasza Davis, czytelnicy będą mieli okazję odwiedzić kolekcje rękopisów we wszystkich stanach, a także, jak obiecuje Autorka, również odbędą się „wycieczki” do Kanady. Blog poświęcony jest szczególnie mniej znanym kolekcjom, podobno niektóre z nich znajdują się w zaskakujących miejscach.

Co istotne dla bibliotekarzy zmagających się z katalogowaniem rękopisów, Autorka omawiać też będzie sposoby katalogowania, formaty oraz stan zdigitalizowania materiałów. Bo, jak się okazuje, również w Stanach rękopisy katalogowane sa w przeróżny sposób, od rozwlekłych o pisów, po sformalizowane zasady formatu MARC po Digital Scriptorium.

Według słów Davis nie ma żadnych reguł, choć digitalizacja i katalogowanie rękopisów pochodzących sprzed 1600 roku trwa już nieprzerwanie od 20 lat.

Wciąż jeszcze macie szansę śledzić bloga na bieżąco, ponieważ dotąd ukazały się cztery wpisy.

Z blogiem Manuscript Road Trip można zapoznać się :: tutaj :: Polecam!

Odwiedziłem niedawno Bibliotekę Narodową w Warszawie, gdzie Sławomir Szyller poinformował mnie, że na początku tego roku ukazał się w Rosji katalog rękopisów przechowywanych w Bibliotece Narodowej w Petersburgu.

Póki co informacje o nim znajdują się wyłącznie na witrynach rosyjskojęzycznych.

Między innymi na stronie rosyjskiej BN, czyli :: tutaj ::

Opis bibliograficzny:

Каталог собрания латинских рукописей: право, философия, наука, литература и искусство = Catalogus codicum manuscriptorum latinorum, qui in Bibliotheca Publica Petropolitana asservantur: Jurisprudentia, Philosophia, Scientia, Monumenta litterarum, Ars / Рос. нац. б-ка ; [сост. О. Н. Блескина ; ред. С. А. Давыдова]. – СПб. : Рос. нац. б-ка, 2011. – 480 с. : ил. – 850 руб.

[Olga N. Bleskina, Katalog sobrania latinskich rukopisej: pravo, filosofia, nauka, literatura i iskusstvo = Catalogus codicum manuscriptorum latinorum, qui in Bibliotheca Publica Petropolitana asservantur: Jurisprudentia, Philosophia, Scientia, Monumenta litterarum, Ars. Sankt-Peterburg 2011]
Katalog kosztuje 850 rubli, czyli około 87 złotych.

%d blogerów lubi to: