Archiwum

Tag Archives: Instytut Kulturoznawstwa UMCS

Ogólnopolska Konferencja Naukowa*

Zwrot cyfrowy w humanistyce

Internet-Nowe media-Kultura 2.0

Organizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa UMCS  Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS

Termin:

25-26 Października 2012

Zapraszamy na pierwszą w Polsce konferencję poświęconą teoretycznym, metodologicznym i praktycznym problemom związanym z wkroczeniem do nauki i edukacji akademickiej nowoczesnych technologii informatycznych, cybernetycznych i telekomunikacyjnych. Stwarzają one nowe środowisko pracy, nauki i dydaktyki. Humaniści wciąż w niewielkim stopniu wykorzystują potężne możliwości narzędzi ICT w pracy badawczej i nauczaniu. Nasza konferencja ma promować nowy model humanistyki – humanistykę cyfrową, której podstawą będą metody, narzędzia i sposoby pracy oparte na “cyfrze”. W szczególności chcielibyśmy przedyskutować i zaprezentować następujące zagadnienia:

  • zmiana przedmiotu badań dyscyplin humanistycznych związana z pojawieniem się nowej rzeczywistości zwanej “cyberkultura”:cyberpolityka, haktywizm, cyberwojny,kulturowe, społeczne i filozoficzne konsekwencje zwrotu cyfrowego,data journalism, analityka kulturowa, socjologia cyfrowa, software studies, ludologia i game studies, gamifikacja w edukacji i nauce, sztuka w czasach cyberkultury, narzędzia cyfrowe w naukach humanistycznych

  • posthumanizm, cyberfeminizm, cyborgizacja i człowiek cyfrowy

  • wizualizacja wiedzy w humanistyce (od inforgrafik do modelowania obiektowego),

  • tworzenie wiedzy oparte na mechanizmie wiki,

  • nowe sposoby komunikacji i prezentacji nauki – oparte na narzędziach Web 2.0

  • edukacja on-line,

Opłata konferencyjna:

300zł  dla wszystkich uczestników

200 zł dla doktorantów

Przewidujemy transmisję internetową z obrad, a także wydanie materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanego e-booka oraz nagrań audio i wideo. Istnieje także możliwość zorganizowania części obrad w świecie Second Life (uczestnicy konferencji w SL nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat). Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2012

Wszelkie szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof.dr hab. Andrzej Radomski

Sekretarze
mgr Radosław Bomba
mgr Rafał Moczadło

*Informację podaję za stroną konferencji.

%d blogerów lubi to: