Archiwum

Tag Archives: konferencje

Jutro i pojutrze (14-15 listopada 2013) w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbędzie się konferencja Zbiory specjalne w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna.

Jako że wiele referatów zahacza o mediewistykę i badania związane z inkunabułami i starymi drukami, polecam uwadze. Mam nadzieję, że ukaże się też tom pokonferencyjny.

Z programem (na samym dole strony, w formacie pdf) można zapoznać się :: tutaj ::

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna

Ogólnopolska konferencja naukowa, 14-15 listopada 2013 r.

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie

W dniach 14-15 listopada 2013 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji poświęconej zbiorom specjalnym – ich miejscu w bibliotekach polskich i ich roli w prowadzonych współcześnie badaniach naukowych. Organizatorzy konferencji pragną, by stała się ona forum, na którym można będzie przedstawić wyniki własnych (świeżo zakończonych lub będących w toku) dociekań naukowych. Szczególnie zainteresowani jesteśmy przedstawieniem efektów badań wchodzących w obręb bibliologii (typograficznymi, bibliograficznymi, proweniencyjnymi etc). Chcemy jednak także uzyskać odpowiedź na pytanie ogólniejsze: w jakim stopniu zbiory specjalne przechowywane w polskich bibliotekach są przedmiotem współczesnych badań? Jakiego rodzaju są to badania i kto je prowadzi: historycy, muzykolodzy, historycy sztuki, literaturo- i językoznawcy? Pożądane będzie także wskazanie najważniejszych postulatów badawczych.

Adresatami tak zarysowanej problematyki są przede wszystkim badacze, którzy eksplorują przechowywane w polskich bibliotekach zbiory specjalne, a także bibliotekarze opiekujący się takimi zbiorami. Tych ostatnich zachęcamy również do naświetlenia problemów związanych z tzw. organizacją zbiorów specjalnych – a więc z zasadami opracowania, przechowywania, udostępniania, czy konserwacją – i do przedstawienia metod, dzięki którym trudności te są rozwiązywane w poszczególnych ośrodkach (tzw. dobre praktyki). Interesująca będzie także problematyka związana z digitalizacją zbiorów specjalnych: jaki wpływ ma ona na upowszechnianie i popularyzację zbiorów, czy zauważono zwiększenie liczby badań prowadzonych na udostępnionych w ten sposób zbiorach, czy bibliotekarze mają w ogóle świadomość wykorzystania tych zbiorów i są w stanie wychwycić powstawanie nowych opracowań naukowych dotyczących zbiorów, które mają pod opieką etc.

Wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką badawczą i organizacyjną związaną ze zbiorami specjalnymi, zachęcamy do uczestnictwa w konferencji i wymiany poglądów na przedstawione wyżej zagadnienia. Liczymy na to, że dzięki Państwa udziałowi nasza konferencja wzbogaci się o istotne głosy, które pozwolą pokonać trudności organizacyjne związane z obecnością zbiorów specjalnych w bibliotekach, a także pomogą wyświetlić realne znaczenie tych zbiorów dla współczesnej nauki.

 Ważne terminy

Data konferencji: 14-15 listopada 2013 r.

Przesłanie formularza tytułu wystąpienia i abstraktu (w osobnym załączniku): do 30 maja.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 15 października.

Miejsce konferencji i zakwaterowanie

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

(100 m od Dworca PKS; 150 m od Dworca Głównego PKP)

Organizator nie zapewnia noclegów. Opłata konferencyjna (obejmuje koszty wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz wydawnictwa pokonferencyjnego).

 Opłata konferencyjna: 300,- PLN

Nr konta: Kredyt Bank SA 58150017221217200121900000

(z dopiskiem „konferencja – zbiory specjalne”)

Kontakt:

spec.konferencja [at] ksiaznica [dot] szczecin [dot] pl

Tel. +48 (91) 48 19 175 lub 177 (w godz. 8:00-15:00)

Informacje za stroną :: Książnicy Pomorskiej :: Tamże lokalizacje o zakwaterowaniu (dla zainteresowanych).

„Call for papers, ISCH COST Action IS1005 Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources, Working Group 2, Manuscripts and textual tradition, to be hosted at Huygens ING, Den Haag, Netherlands, on 18-19 April 2013.

Easy Tools for Difficult Texts?
Medieval manuscripts and codices are notoriously difficult to convince to become well behaved inhabitants of the digital scholarly ecosystem. Meanwhile over the last decades many digital local computerized services, web based tools, and stand alone applications have been developed to create, publish, and analyze digital representations of manuscript and printed text. Although such tools have been trying to accommodate for medieval manuscripts –and sometimes were even solely developed for that purpose– a true convenient and intuitive means of re-representing medieval text in the digital medium seems elusive. The nature of medieval texts –ambiguous, uncertain, instable, often of unknown origin and descent, of puzzling function and context, damaged, fragmented, still unconventional in their multiplicity of form, format, language, orthography, typography, and script– poses an ultimate challenge to creators and users of digital tools wishing to produce useful and reliable digital counterparts to these medieval sources of knowledge and testimonies of intellectual creativity.
The Huygens Institute for the History of the Netherlands and the COST Action IS1005 „Medieval Europe” are organizing a two-day workshop that seeks to gather a number of experts in methodologies and tool creation around the complex issue of transferring medieval manuscripts to a digital medium. The workshop, to be held at the Huygens Institute in The Hague on 18 and 19 April 2013, will create an overview of the state of the art of tool development, and of the difficulties and extreme requirements medieval manuscript poses to digital methods and techniques. The first day will consist of introductions and demonstrations, as well as thorough methodological reflection on a number of tools highly visible in the field of digital textual scholarship. The second day will consist of theoretical and methodological focused papers and the creation of an inventory of common difficulties and unsupported features essential to digital philology of medieval manuscripts.
We invite all interested experts to submit an abstract for a proposed paper of no more than 500 words. We urge authors of proposals to include relevant literature references (not counted as word count), to assist the audience in its orientation in this more technical part of the field. Send your abstract to congres@huygens.knaw.nl, before 15 February 2013. Please mention “COST Workshop” in the subject field.
Presenters will be reimbursed (according to the rules of the COST organisation) for their travel and accommodation expenses. Since the budget is restricted, however, we can only accommodate a limited number of people. If you are under the happy circumstance that you would not have to rely on funding by COST, please let us know, so that we can fit in more presenters.
The proceedings of the workshop will be published. For further information, you can write to congres@huygens.knaw.nl. Again, please mention “COST Workshop” in the subject field.
Workshop Organizers:
Mariken Teeuwen (Huygens ING)
Joris van Zundert (Huygens ING)
Caroline Macé (Catholic University Leuven)”

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 września 2012. Termin nadsyłania abstraktów (300 słów) 28 czerwca 2012.

Podaję za stroną organizatorów:

Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages andthe Early Modern Period. A comparative perspective

The conference aims to bring together scholars whose work involves dealing with the proliferation of various intellectual traditions across political, linguistic and religious boundaries from late antiquity to the early modern times (4th – 17th c.). The coordinators of the research programme funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education invite graduate students and early-career researchers working in the field of intellectual history to join the research team at the conference in Warsaw. All participants are encouraged to present a close examination of a particular case of intercultural transmission and contribute to some more general conclusions concerning this phenomenon that can be observed in various historical periods and regions. The topics may cover (but are not limited to) translation movements, education and science, art theory and philosophy, religious as well as political contexts of intercultural transmission, etc.

Paper sessions will begin on Thursday, September 27, and continue through Saturday, September 29, with each 20-minutes paper followed by critical discussion. The working language of the conference is English.  The conference will take place in the Institute of History of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, which coorganises the conference together with the University of Warsaw

The proposals can be submitted with the use of the form available at the project’s website (www.intercultural.orient.uw.edu.pl) by 28th June 2012 including a 300-words abstract.

Authors whose proposals have been accepted for the conference will be asked to send extended abstracts of no more than 600 words with basic references (not included in the word limit) by 10th September 2012 to be published as the abstract book (which will be distributed to conference participants and made available on this site).

Contact to the conference secretary, Michał Rogalski: interculturaltranssmision [at] gmail [dot] com

Na blogu Historia i Media znajduje się informacja (i plik z programem do pobrania) o konferencji:

Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji:
narzędzia — dydaktyka — kompetencje absolwenta — cyfryzacja obiegu
naukowego

Mnie osobiście najbardziej zainteresowały propozycje Macieja Weryho (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jako przestrzeń otwartego obiegu informacji naukowej) oraz Mikołaja Sobocińskiego (Chciałabym i się boję… Polska edukacja w obliczu nowych technologii).

Mam nadzieję, że ktoś zamieści w sieci sprawozdanie/omówienie przedstawianych referatów.

Na stronie bloga Colloque de Moscou znajdują się informacje o mediewistycznej konferencji:

L’œuvre littéraire du Moyen Age aux yeux de l’historien et du philologue. Interaction et concurrence des approches

Konferencja będzie w dniach 3-6 września 2012 r. Więcej informacji na podanym blogu (w językach francuskim i rosyjskim).

Na stronie CITTRU można przeczytać o ciekawej inicjatywie Forum Nowej Nauki (Uniwersytet Jagielloński).

W dniach 17-18 kwietnia 2012 roku CITTRU organizuje wyjątkowe wydarzenie – forum poświęcone nowym zjawiskom w nauce, pt:

Nauka 2.0: więcej niż internet!

W zapowiedzi czytamy m.in.:

„Uniwersytet Jagielloński, chce pobudzić dyskusję na temat rozwoju nowoczesnej nauki, zwracając uwagę na wiele możliwości, jakie niesie ze sobą to wszystko, co nazwać możną Nauką 2.0 – zbiorem nowoczesnych trendów, które zwiększają potencjał badawczy, polepszają komunikację naukową, a także umożliwiają interakcję oraz dialog ze społeczeństwem.

Chcemy by prezentacje i dyskusje stały się zalążkiem zmian w nauce polskiej, aby przedstawione w trakcie forum rozwiązania wprowadzane zostały w środowisku akademickim naszego kraju – tak poprzez inicjatywy oddolne, jak i działania decydentów polskiej nauki.”

Czy pojawią się tam również mediewiści?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa*

Zwrot cyfrowy w humanistyce

Internet-Nowe media-Kultura 2.0

Organizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa UMCS  Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS

Termin:

25-26 Października 2012

Zapraszamy na pierwszą w Polsce konferencję poświęconą teoretycznym, metodologicznym i praktycznym problemom związanym z wkroczeniem do nauki i edukacji akademickiej nowoczesnych technologii informatycznych, cybernetycznych i telekomunikacyjnych. Stwarzają one nowe środowisko pracy, nauki i dydaktyki. Humaniści wciąż w niewielkim stopniu wykorzystują potężne możliwości narzędzi ICT w pracy badawczej i nauczaniu. Nasza konferencja ma promować nowy model humanistyki – humanistykę cyfrową, której podstawą będą metody, narzędzia i sposoby pracy oparte na “cyfrze”. W szczególności chcielibyśmy przedyskutować i zaprezentować następujące zagadnienia:

  • zmiana przedmiotu badań dyscyplin humanistycznych związana z pojawieniem się nowej rzeczywistości zwanej “cyberkultura”:cyberpolityka, haktywizm, cyberwojny,kulturowe, społeczne i filozoficzne konsekwencje zwrotu cyfrowego,data journalism, analityka kulturowa, socjologia cyfrowa, software studies, ludologia i game studies, gamifikacja w edukacji i nauce, sztuka w czasach cyberkultury, narzędzia cyfrowe w naukach humanistycznych

  • posthumanizm, cyberfeminizm, cyborgizacja i człowiek cyfrowy

  • wizualizacja wiedzy w humanistyce (od inforgrafik do modelowania obiektowego),

  • tworzenie wiedzy oparte na mechanizmie wiki,

  • nowe sposoby komunikacji i prezentacji nauki – oparte na narzędziach Web 2.0

  • edukacja on-line,

Opłata konferencyjna:

300zł  dla wszystkich uczestników

200 zł dla doktorantów

Przewidujemy transmisję internetową z obrad, a także wydanie materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanego e-booka oraz nagrań audio i wideo. Istnieje także możliwość zorganizowania części obrad w świecie Second Life (uczestnicy konferencji w SL nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat). Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2012

Wszelkie szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof.dr hab. Andrzej Radomski

Sekretarze
mgr Radosław Bomba
mgr Rafał Moczadło

*Informację podaję za stroną konferencji.

%d blogerów lubi to: