Archiwum

Tag Archives: projekty

W serwisie Nauka w Polsce PAP ukazał się dziś artykuł Humaniści wkraczają do świata cyfrowego.

Tekst jest przede wszystkim informacyjny, ale z pewnością wart zapoznania się z nim.

Ku zachęcie dwa cytaty:

„Zakres możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych w humanistyce można przyrównać do rewolucji w czasach Gutenberga i wprowadzenia druku na przemysłową skalę – mówi PAP prof. Dorota Urbanek, przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego LaCH UW z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. – Mimo to zarzuca się nam, że wykorzystanie narzędzi cyfrowych zabije ducha humanistycznego”.

A także:

„Od tego kierunku, podobnie jak od rewolucji Gutenberga, nie ma po prostu odwrotu. Okazuje się, że świat cyfrowy nie tylko nie szkodzi humanistyce, ale wręcz ją wspiera i umożliwia jej szeroką promocję – uważa prof. Urbanek. – To jest wymóg czasu, od którego nie ma ucieczki”.

Artykuł dotyczy przede wszystkim Laboratorium Cyfrowego Humanistyki otwartego na Uniwersytecie Warszawskim. Można też polubić fanpage LaCH na Facebooku.

Blog ten leżał odłogiem przez bardzo długo czas. Czy uda mi się go reaktywować w pełni, trudno powiedzieć. Dzieje się bardzo dużo, a i ja w ciągu ostatnich dwóch lat odszedłem od zagadnień krążących wokół, z grubsza ujmując – filologii w sieci w stronę edycji (jednak) papierowych – ukazały się m.in. Żywot Pana Jezu KrystaMęka Pana Jezusowa, a także pierwszy tom faksymilowej serii modlitewników z serii  Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris.

Brałem jednak udział w projekcie, który jeszcze się nie zakończył, ale wszystko wskazuje na to, że – jeśli efekt finalny okaże się taki, jakim jest w zamierzeniach – filologowie i historycy otrzymają kapitalne narzędzie do porównywania łacińskich tekstów.

Mowa tu o projekcie finansowanym przez NCN (Nr 11H 12 0511 81) kierowanym przez prof. Tomasza Jasińskiego: Program komputerowy nowej generacji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych i dokumentowych wraz z elektroniczną bazą tekstów i bazą urzędników państwa polskiego XII-XVIII w.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej – jakiś czas temu ukazał się najnowszy numer (2014, nr XLV) Rocznika Biblioteki Narodowej, gdzie prof. Jasiński w artykule Informatyka w służbie filologii łacińskiej i historii zdradza tajniki pracy nad przygotowywanym programem. Bardzo polecam.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 września 2012. Termin nadsyłania abstraktów (300 słów) 28 czerwca 2012.

Podaję za stroną organizatorów:

Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages andthe Early Modern Period. A comparative perspective

The conference aims to bring together scholars whose work involves dealing with the proliferation of various intellectual traditions across political, linguistic and religious boundaries from late antiquity to the early modern times (4th – 17th c.). The coordinators of the research programme funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education invite graduate students and early-career researchers working in the field of intellectual history to join the research team at the conference in Warsaw. All participants are encouraged to present a close examination of a particular case of intercultural transmission and contribute to some more general conclusions concerning this phenomenon that can be observed in various historical periods and regions. The topics may cover (but are not limited to) translation movements, education and science, art theory and philosophy, religious as well as political contexts of intercultural transmission, etc.

Paper sessions will begin on Thursday, September 27, and continue through Saturday, September 29, with each 20-minutes paper followed by critical discussion. The working language of the conference is English.  The conference will take place in the Institute of History of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, which coorganises the conference together with the University of Warsaw

The proposals can be submitted with the use of the form available at the project’s website (www.intercultural.orient.uw.edu.pl) by 28th June 2012 including a 300-words abstract.

Authors whose proposals have been accepted for the conference will be asked to send extended abstracts of no more than 600 words with basic references (not included in the word limit) by 10th September 2012 to be published as the abstract book (which will be distributed to conference participants and made available on this site).

Contact to the conference secretary, Michał Rogalski: interculturaltranssmision [at] gmail [dot] com

Ukazał się nowy, siódmy już numer Digital Medievalist Journal. W znacznej mierze poświęcony prezentuje on materiały przedstawione na konferencji The Digital Middle Ages: Teaching and Research, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2010 roku w Barnard College, na Columbia University w Nowym Jorku. Konferencja ta odbyła się ku czci prof. Delberta Russella, zasłużonego pioniera w korzystaniu z narzędzi nowej generacji w mediewistyce. Russell był jednym z głównych założycieli grupy skupionej wokół projektu MARGOT (University of Waterloo), jednego z najpoważniejszych obecnie projektów odnoszących się do wykorzystywania narzędzi online zarówno w badaniach mediewistycznych, jak i w nauczaniu. MARGOT skoncentrowane jest na kulturze i piśmiennictwu francuskim okresu średniowiecza i wczesnej nowożytności. Więcej o tym można przeczytać we wstępie napisanym przez Christine McWebb i Helen Swift.

David Trotter w Bytes, Words, Texts: The Anglo-Norman Dictionary and Its Text-Base omawia ewolucję Anglo-Norman Dictionary z wersji papierowej do kodowanej w XML, oraz problemy, z jakimi mierzą się twórcy wersji elektronicznej. Ponadto tekst zawiera kilka przykładów kodów.

Australijczyk Toby Burrows (Building a Digital Research Community in Medieval and Early Modern Studies: the Australian Network for Early European Research) przybliża projekt platformy dla badaczy z Antypodów, która służyć ma konsolidacji oraz współpracy osób zajmujących się podobną tematyką. W ramach NEER znaleźć można kilka serwisów: Confluence (platforma, czy też „przestrzeń” dla poszczególnych grup oraz osób, gdzie mogą prezentować swoje dokonania), PioNEER – rodzaj repozytorium cyfrowego, gdzie znajduje się udostępniony dorobek naukowy, a także Europa Inventa – baza niemal 2 tys. dzieł sztuki oraz około 400 rękopisów średniowiecznych, które znajdują się w Australii.

W zagadnienia katalońskiej bazy ARQUIBANC wprowadzają Elena Cantarell-Barella i Mireia Comas-Via w artykule The ARQUIBANC Project: Location, Recovery, Arrangement, and Dissemination of Catalan Private Archives and Documents. Zasadniczym, głównym celem bazy jest udostępnienie badaczom dokumentów, które znajdują się w rękach prywatnych.

Frederick W. Gibbs zaprezentował metodologiczne rozważania o możliwościach, jakie dają narzędzia cyfrowe w edycji tekstów ze średniowiecznych rękopisów. Jego artykuł New Textual Traditions from Community Transcription stanowi ciekawy przykład rozważań teoretycznych o nowych technologiach w mediewistyce – rozważań, których brakuje trochę w języku polskim (chyba że się mylę, a czytelnicy potrafią wskazać osoby oraz teksty zajmujące się tą problematyką – moje poszukiwania via retem nie dały jak dotąd pozytywnych rezultatów). Gibbs przywołuje między innymi papyri.info, Manuscriptorium i ENRICH, T-PEN, TILE oraz Open Annotation Collaboration. Tekst w moim odczuciu bardzo wartościowy, również z powodu krytycznego lub wątpiącego spojrzenia na niektóre zagadnienia.

Szczególnej uwadze polecam artykuł, który napisali Martin Foys i Shannon Bradshaw: Developing Digital Mappaemundi: An Agile Mode for Annotating Maps. Omawiane przez nich narzędzie do edycji map (nie tylko) średniowiecznych służyć może z powodzeniem również wydawcom tekstów innego typu.

Duńczyk Thomas Hansen (Society for Danish Language and Literature) cały swój artykuł (TEI – Keeping It Simple) poświęcił zagadnieniom związanym z TEI. Ponieważ na razie sam się w usiłuję w to zagadnienie wgryźć – nic więcej nie dodam. Jeśli ktoś jest zainteresowany TEI – sądzę, że artykuł Hansena jest wart uwagi.

Developing an Online Database on a Shoestring: Growing Pains at the Online Medieval Sources Bibliography to tekst napisany przez Morgan Kay i Maryanne Kowaleski (obie panie z Fordham University). W całości omawia projekt bibliograficzny –  Online Medieval Sources Bibliography (OMSB). Gdy przyjrzałem się tej stronie, ze zdumieniem zauważyłem, że język polski nie został umieszczony wśród języków do wyszukiwania, a zamieszczone 22 pozycje dotyczące Polski (geograficznie) – wszystkie niemal zostały wydane przez badaczy obcych – głównie Niemców.

Debra Lacoste z Waterloo University (to stamtąd jest projekt MARGOT) w artykule The Cantus Database: Mining for Medieval Chant Tradition omawia bazę CANTUS, czyli indeks średniowiecznych (i pochodzących z wczesnych druków) pieśni kościelnych (w niektórych przypadkach również skanów rękopisów). Nowością jest stworzenie w ramach tej bazy narzędzia analitycznego (odnośnie melodii) oraz – według zapowiedzi Lacoste – plany rozszerzenia tej funkcji w przyszłości. Tej bazie zamierzam poświęcić niebawem osobną notę. Artykuł Lacoste jest dobrym wprowadzeniem w możliwości CANTUS.

The Janus Intertextuality Search Engine: A Research Tool of (and for) the Electronic Manipulus florum Project Chrisa L. Nighmana

Wreszcie niemal na sam koniec New Tools for Exploring, Analysing and Categorising Medieval Scripts (tekst 11 autorów: Florence Cloppet, Hani Daher, Véronique Églin, Hubert Emptoz, Mathieu Exbrayat, Guillaume Joutel, Frank Lebourgeois, Lionel Martin, Ikram Moalla, Imran Siddiqi, Nicole Vincen) – artykuł przybliżający narzędzia wykorzystane przy kreowaniu programu Graphem. Projekt jest pasjonujący i, choć z opisu matematycznego nic nie rozumiem, myślę, że cel, jak postawili sobie twórcy projektu jest niezwykły – stworzenie narzędzia do automatycznego czytania rękopisów średniowiecznych.

Digital Medievalist Journal ma też stałą rubrykę. Artykułom z tej rubryki z numeru 7 poświęcę osobną notkę.

%d blogerów lubi to: